sayıların yazılımı

   
 


 

 

Baş Sayfam

komik

İletişim

hepsi bil bakalım

saçma

alman uydusu

fıkra

türk musikisi

dünya haritası

küresel ısınma

orhun kitabeleri

HABERLER

sayıların yazılımı

TV

OYUN

simli kız

GÜNÜN SÖZÜ VE RESMİ

futbol oyun kuralları

futbol oyun kuralları2

futbol oyun kuralları3

futbol oyun kuralları4

ve son futbol oyun kuralları5

gusül,kamet ve hutbe

gs takvim

SÖZLÜK

Ziyaretçi defteri

sahip

din kültürü

oturum aç

film

dönem ödevleri

ÖDEV KATAGORİLERİ

hesap kitap

Top liste

.:6. sınıf ödevleri:.

ALBERT AYNŞTAYN1

paralimpik olimpiyatları1

ALBERT AYNŞTAYN

paralimpik olimpiyatları

pekin paralimpik olimpiyatları oynayanlara örnekler

18+

chat

bitti

 


     
 
Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir.

]Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan
metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir.

İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü
sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri...
Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.]Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar
ile büyük sayılarda rakam kullanılır.

Öğleden sonra saat 17.30'da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre
kumaş, 60.000.000.000 insan...

Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür.

Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye
geçe, meselâ saat onda...

]Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:

25, 150, 15.000...

Romen rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde
ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında
kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil)
kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın
adından önce gelir.

XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt...

]Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (') ile ayrılır:

Saat 10.30'da, 1972'de, 2000'den, 12'nci...

]Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da:

beşinci, yirmi ikinci...

Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, "-ncİ" eki
de:
16., 20., XXI., 16'ncı, 121'inci, 110'uncu...

]Üleştirme sayıları harfle gösterilir:

ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi
yedişer milyon...

]Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara
ayrılarak yazılır. Gruplar arasına nokta da konabilir:

22 605, 111 548 600,
22.605, 111.548.600

]Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:

15,2 5,26

]Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır.

Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki,

Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazılan
sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine
bitişik yazılır:

onbirmilyonyediyüzaltmışikibindokuzyüzkırkaltı


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
 

Bugün 2 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!